Volleybal 4 tegen 4, Jeugd & Top – Jos Rutten

€ 37

Het boek “Volleybal 4 tegen 4, Jeugd & Top” zet het concept van de voorgaande boeken 1 tegen 1, 2 tegen 2 en 3 tegen 3 voort en biedt ook nu veel informatie, oefenstof, ideeën en spelvormen aan in 4 tegen 4 situaties. Naast veel technische en tactische informatie bevat het boek 24 voorbeeldtrainingen die onmiddellijk toepasbaar zijn. Honderden tekeningen en foto’s illustreren en verduidelijken de tekst.

Volgende hoofdstukken komen aan bod:
• inleiding spelgroep 4 tegen 4
• tactiek en techniek in de spelgroep 4 tegen 4
• niveau 4.0 (aangepaste opbouw met één of meer vang-werpcontacten)
• niveau 4A (basis opbouw met de spelverdeler reeds aan het net)
• niveau 4S (specialisatie opbouw)
• niveau 4B (gevorderde opbouw met penetratie van de spelverdeler)
• niveau 4C (open opbouw waarbij de spelverdeler vooraf niet gekend is)

Elk niveau wordt voorafgegaan door een inleidende tekst die algemene en specifieke informatie verschaft over diverse aspecten van dat spelniveau. In de 24 voorbeeldtrainingen is telkens een spelopbouw uitgewerkt voor een bepaald niveau en rond een bepaald thema. De oefenstof wordt vooral aangeboden via speelse situaties, is stapsgewijze opgebouwd in het algemeen en het specifiek gedeelte en leidt tot een spelvorm op het einde van de training.

Dit boek omvat 336 pagina’s en biedt absolute kwaliteit aan zowel qua inhoud als lay-out.

Top